СЪОРГАНИЗАТОР

Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост
Тел: (+ 359 2) 963 42 99
Факс: (+ 359 2) 816 42 89
E-mail: technomebel@timberchamber.com
http://www.timberchamber.com

 

С ПОДКРЕПАТА НА:

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Факс: (+359 2)  940 7959
Teл: (+359 2)  940 7940
Е-mail: http://www.sme.government.bg/

 

 

ПАРТНЬОРИ
 

Majoreks Tanıtım Org. Yay. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Tel: + 90 212 288 52 15
Fax: +90 212 288 52 16
E-mail:info@major-expo.com
http://www.major-expo.com 
 
 
 
 

 

ОСНОВНИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

   
       
       
 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

   

 

ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ