Работно време

Работно време за изложители

30 март от 08.30 до 18.30 часа

31 март - 1 април от 09.00 до 18.30 часа

2 април от 08.30 до 16.30 часа

 

Работно време за посетители

30 март - 1 април от 10.00 до 18.00 часа

2 април от 10.00 до 16.00 часа

 

Изграждане на щандове от външни строителни фирми

21 - 23 март от 08.30 до 18.30 часа

 
Зареждане на щандове

29 март от 08.30 до 20.30 часа

  

Изнасяне на експонатите

02 април -16.30 до 20.00 часа

03 април от 08.30 до 17.30 часа

 

Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

03 - 04 април от 08.30 до 17.30 часа