ATELIER TRION

Bulgaria
6
A 12
Светът на мебелите

Ателие Трион е организация, обединена около идеята за вплитане на изкуство и дизайн като изразно средство за създаване на социални послания. Използването на  естествени материали и преизползването на отпадъчни, в създаването на авторските обекти, мебели и инсталации, е основна линия, към която се ориентира работата ни. Екипът се включва в различни социални каузи, фестивали и интериорни проекти. Трансформирането на стари материали и вещи в напълно нови качествени продукти, доказва потенциала на отпадъците. Ателието носи своята социална отговорност, като организира работилници, кампании и творчески проекти, свързани с така наречения up-cycling дизайн.

Контакти

+359 883 640 924; +359 896 795 767
info@atelietrion.com
http://www.atelietrion.com

Features