NEW BULGARIAN UNIVERSITY

Bulgaria 21 Montevideo Str.,1618 Sofia
6
C 16

"Нов български университет" предлага обучение по интериорен дизайн към департамент 

"Дизайн". Бакалавърската програма "Интериорен дизайн" е с продължителност от 8 семестъра 

(четири години). Магистърските програми към департамента "Продуктов дизайн за интериора" 

и "Пространствен дизайн"протичат в 5 семестъра. Програмата осигурява възможност за 

международна студентска мобилност в университети в Италия и Испания и отлична материална база.

Контакти

+359 2 8110 599
vpopova@nbu.bg
http://www.nbu.bg

Features