OFFICE TRADE

Bulgaria 35, Midzhur Str. P. O. Box 057 BG – 1421 Sofia
3
A 3

ОФИС ТРЕЙД представлява на българския пазар  водещи световни производители – 3М, Увекс, Дюпон, Дайнабрейд, Ансел, СънМайт.

Специализирана доставка на промишлени консумативи:

Абразивни материали - шкурки за ръчно и машинно шлифоване, тримерни абразиви, системи за суперфино шлифоване, полиращи системи.

Промишлени лепила и лепящи ленти с общо и специализирано предназначение.

Пневматични инструменти Дайнабрейд, предназначени за почти всички отрасли на промишлеността с доказан технологичен и икономически ефект.

Предлага технологични решения за оптимизиране на производствения процес.

Контакти

+ 359 (2) 866 54 15, (86) 694 19, 866 93 34
+359 (2) 866 57 95
industry@irbis.bg
http://www.irbisbg.eu

Features

3M

3
A 3
USA
Техномебел
2017

ANSELL

3
A 3
Australia
Техномебел
2017

DUPONT

3
A 3
USA
Техномебел
2017

DYNABRADE

3
A 3
USA
Техномебел
2017

SUNMIGHT

3
A 3
USA
Техномебел
2017

UVEX

3
A 3
Germany
Техномебел
2017