MINING

Bulgaria 1113 Sofia, 18, Shipchenski Prohod Blvd. Galaxy Office Centre, 2-nd floor, offices 206-210
1
C 8

Фирма МАИНИНГ ООД повече от 26 години създава име на добър и коректен бизнес-партньор на българския пазар. Основен предмет на дейност още от създаването й са системите за сигурност в цялото им разнообразие. От 2014-та година предлагаме висококачествените продукти на германската компания ZARGES GmbH.

 

www.miningbg.com

 

MАЙНИНГ ООД предлага висококачествените продукти и решения на германската компания ZARGES – лидер в производството на:

 • Професионални алуминиеви стълби и скелета
 • Работни платформи за обслужване на машини, транспортни средства, авиация, промишлени съоръжения
 • Евакуационни стълби и площадки
 • Стълби от стъклопластика за работа в електрически инсталации и химически агресивна среда
 • Логистично оборудване (алуминиеви кутии и контейнери), включително за транспорт на опасни товари и за армията
 • Стълби за зареждане с гориво за авиацията

 

Предмет на дейност на фирма Майнинг ООД :

 • Интегрирани системи за сигурност;
 • Системи за контрол на достъпа и работното време;
 • Сигнално-охранителни системи ;
 • Системи за защита на стоки против кражби;
 • Видеонаблюдение и видеоконтрол;
 • Пожароизвестителни системи;
 • Озвучаване и оповестяване;
 • Хотелски системи за достъп;
 • Видео-домофонни системи;
 • Бариери, заграждения, врати;
 • Пропускни системи-шлюзове, турникети;
 • Анти-терористични заграждения;
 • Метал-детектори, Магнитни сепататори;
 • Паркинг системи; Паркомати;
 • Тежко банково оборудване;
 • Картови принтери;
 • Стълби, скелета, специализирани работни платформи, алуминиеви транспортни кутии и контейнери

 

Майнинг ООД е сертифицирана съгласно международния стандарт за качество ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015, за опазване на околната среда

Контакти

+ 359 700 13 026
+ 359 2 872 24 86
sofia@miningbg.com
www.zarges.bg

Features