Съпътстваща програма 2023

 

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА - СВАЛИ КАТО PDF  >>

 

29 март, сряда

 

 

14:00 ч. - 16:00 ч.

Конференция: „Енергийна ефективност и употребата на възобновяеми източници в строителния процес. възможности за финансиране

Програма

 

ПАНЕЛ 1: Енергийна ефективност и употребата на възобновяеми източници в строителния процес

 

14:00-14:10 Искра Михайлова – член на ЕП, зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент

Тема: Позиция на ЕП по промените в Директивата за енергийни характеристики на сградния фонд като най-нов и комплексен подход в реализацията на целите на Зеления пакт

14:10-14:20 Драгомир Цанев - изпълнителен директор, Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“

Тема: „Фактори за ускоряване на процеса на дълбоко енергийно обновяване на сградния фонд в България“.

14:20-14:30 инж. Йордан Николов -  изпълнителен директор „Българска асоциация на изолациите в строителството“ 

Тема: "Технически аспекти на енергийно ефективното обновяване на ограждащите конструкции на сгради"

14:30-14:40 инж. Тодор Андонов - член на Изпълнително бюро на Камара на строителите в България

Тема: Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

14:40-14:50 Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие

Тема: "Роля на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Възможности за финансиране"  

 

ПАНЕЛ 2: Възможности за финансиране и инструменти за интегриране на иновационни решения в строителния процес

 

15:00-15:10 Стоян Ставрев – управител на „Българска консултантска организация“ ЕООД

Тема: Финансови инструменти по линия на ЕИБ фондове за градско развитие

15:10-15:20 София Касидова – директор „Стратегически анализи и развитие“ в Българска Банка за Развитие

Тема: Гаранционни механизми при пазарен принцип

15:20-15:30 Камен Славов - член на Управителния съвет на Фонд на фондовете

Тема: „Устойчиви механизми за финансиране на строителни проекти“

15:30-15:45 г-н Йосиф Станчев, инж. Тодор Сърнулев - Веро Дигитал Инфрастръкшън

Тема: "Разработка и внедряване на софтуерни решения за управление на проекти в строителството за оптимизация на строителния процес в PLM среда"

 

Организатор:

Камара на строителите в България (КСБ)

Участници: Искра Михайлова – член на ЕП, зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, МРРБ, Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, БАИС, Агенция за устойчиво енергийно развитие, „Българска консултантска организация“ ЕООД, Обединена Българска Банка, Българска Банка за Развитие (ТБА), Фонд на фондовете, Веро Дигитал Инфрастръкшън ООД – (TBC)

 

 

 

Конгресен център, зала Витоша

13:00 ч. - 14:00 ч. - Презентация на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Тема: "Звукоизолация и архитектурна акустика"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

13:00 ч.  - 13:45 ч. - Фирмена презентация на HEXONIC

Тема: "Новости в утилизация на отпадна топлина в света на топлообменните апарати. Енергийно ефективни решения за индустрията."

Семинарна зала в Палата 4

14:00 ч. - 15:00 ч. - Фирмена презентация и демо на Изомат Интернешънал

Тема: "Хидроизолационни системи на циментова основа – видове и приложения"

Колективен щанд на БАИС, зала 3
 

15:00 ч. - 16:00 ч. - Фирмена презентация на Пасив Хауз Шоп

Тема: "Строителство без енергийни загуби (Част 1): Топлоизолация от целулоза, дървесни влакна, аерогелни и вакуумни плоскости"

 

Колективен щанд на БАИС, зала 3

16:00 ч. - 17:00 ч. - Фирмена презентация на Сика България 

Тема: "Системи за топлоизолация" 

Колективен щанд на БАИС, зала 3

14:00 ч.  - 15:00 ч. 

Дискусия: Предизвикателствата пред професионалното образование. Проблеми и възможности

Дискусия за състоянието на професионалното образование у нас с участието на представители на министерство на образованието, директори на професионални гимназии, представители на ВУЗ-ове, представители на образователни институции и фондации, работодателски организации, представители на бизнеса, студенти и ученици. По време на Основни теми: проблеи пред които е изправено професионалното образование и училищата, учебните планове, дуалната форма на обучения, набирането на ученици и студенти, както и реализацията им след завършване.

Организатор:

Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП)

 

Семинарна зала в Палата 4

16:00  - 17:00 ч. фирмена презентация на Термомост и Schöck

ТемаРешения за елиминиране на термомостовете в строителството

Конгресен център, зала Пирин

Образователно-книжна борса

11:0013:00 и 14:00 - представяния на книги

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев";

Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов", Велинград  и

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, Хасково,

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”,

Лесотехнически университет – София (ЛТУ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Семинарна зала в Палата 4

18:30 ч 

DIBLA DESIGN AWARDS 2022

Връчване на наградите в категории:

Дизайнер на годината - най-престижното отличие в бранша се присъжда за развитие и принос в българския дизайн и популяризирането му на национално и международно ниво.

Обществен интериор - високата оценка за интериорното пространство провокира интереса на клиентите и отличава мястото от конкурентните му, гарант е за стил и актуалност.

Жилищен интериор - призът е много ценен за всеки интериорен дизайнер.

 

Организатор: „Дибла“, www.dibla.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложбени палати 5 и 6

 

30 март, четвъртък 

 

10:00 ч. - 13:00 ч. 

Презентационен панел „Енергийно ефективни и зелени иновации”

(част от съпътстваща програма на новото изложение Green Energy 2023)

 

Панел 1

10:35-10:50 Десислава Ничева, търговски представител на Ритал ЕООД

Тема: „Енергийна ефективност с решения от Rittal“

10:55-11:10 – Презентация на продукти за сградна автоматизация, АББ България

11:15-11:30 - инж. Владислав Варадинов, инженер-продажби в Ховал ЕООД

Тема: „Иновативни ОВК технологии"

 

Панел 2

12:00-12:15 Гергана Ангелова, управител на Белимо България ООД

Тема: „Енергийни спестявания в сградите с решения от БЕЛИМО“

12:20-12:35: Иво Димитров, продуктов мениджър на Каммартон България ЕООД

Тема: „Верният партньор в инсталацията на зелена енергия“

 

Тематичен съорганизатор и модератор:

TLL Media

 

Семинарна зала в Палата 4

11:00 представяне на „Наръчник за столарство“

Автор: Иван Кремиков

Сцена в зала 1, ЕКСПОМЕБЕЛ

14:00 ч.  - 16:00 ч. 

Конференция: Преди да ни разтърси земетресението

Програма

Панел 1: Сеизмична опасност и сеизмичен риск

Панел 2: Закони и нормативи

Панел 3: Контрол и приемане на строежите

Панел 4: Обследвания и технически паспорти

Панел 5: Готовност на държавата

Организатор:

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

 

 

Семинарна зала в Палата 4

 

14:00 ч. - 15:00 ч. -  Фирмена презентация на Изомат Интернешънал

Тема: "Полиуретанови системи за хидроизолация на покриви и открити тераси"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

15:00 ч. - 16:00 ч.Фирмена презентация на Пасив Хауз Шоп

Тема: "Строителство без енергийни загуби (Част 2): Конструктивна защита, въздухоплътност, пароконтрол и атмосферна защита"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

15:00 ч. - 16:30 ч - фирмена презентация на МЕЕЗЕНБУРГ БЪЛГАРИЯ

Конгресен център, зала Пирин

16:00 ч. - 17:00 ч. - Фирмена презентация на Сика България

Тема: "Системи за хидроизолиране с рулонни битумни мембрани

Колективен щанд на БАИС, зала 3

Образователно-книжна борса

11:0013:00 и 14:00 - представяния на книги

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев";

Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов", Велинград  и

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, Хасково,

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”,

Лесотехнически университет – София (ЛТУ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Семинарна зала в Палата 4

 

31 март, петък

10:30 ч. - 13:00 ч. - Учебен курс на ЕнЕфект

Тема: Учебен курс за проектанти и строителни специалисти

Колективен щанд на БАИС, зала 3
 

13:30 ч. – 16:30 ч. 

Конференция за възможностите и предизвикателствата в България: Строителните отпадъци като ресурс

Програма

 

Панел 1: Нормативна уредба

13:30 ч. – 13:45 ч. 

Изисквания на Европейското и националното законодателство при управление на строителните отпадъци

Представител на МОСВ

 

13:45 ч. – 14:00 ч. 

Рециклираните строителни материали и продуктите след подготовка за повторна употреба в контекста на изискванията към строителните продукти

Представител на МРРБ

 

14:00 ч. – 14:15 ч.

Критичен анализ на нормативната уредба

Доц. д-р инж. Р. Захариева, УАСГ

 

14:15 – 14:30

Дискусия

 

Панел 2: Възможности и предизвикателства. Проект „Clean and Circle”

 

14:30 – 14:45

Рециклирани добавъчни материали – особености и приложения

Гл.ас. д-р инж. Петров, УАСГ

 

14:45 – 15:00

Оползотворяване на специфични отпадъчни потоци (гипс и минерална вата)

Гл.ас. д-р инж. Д. Евлогиев, УАСГ

 

15:00 – 15:15

Условия за пълноценно оползотворяване на строителните отпадъци

Доц. д-р инж. Р. Захариева, УАСГ

 

15:15 – 15:30

Дискусия

 

Панел 3: Решения и добри практики. Проект “MOBICCON-PRO”

 

15:30 – 15:45

MOBICCON-PRO – системни решения за превръщане на строителните отпадъци в строителни ресурси

Пламена Ненкова, ГБС Холдинг АД

 

15:45 – 16:00

Иновативни решения за селективно разрушаване

Stefania Butera, DTI, Дания

 

16:10 – 16:15

Опитът на Белгия при оползотворяването на строителните отпадъци

Björn Koopmans, IDEA consult

David Monic, IDEA consult

 

16:15 – 16:30

Дискусия и заключителни думи

 

Участници:

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Главболгарстрой Холдинг

Регионална инспекция по околната среда и водите-София

IDEA

FIEC

 

Семинарна зала в Палата 4

10:30 – 13:00

Фирмена презентация на Силико

Тема: „Силико ООД – Продукти & Решения за постигане на по-добър комфорт и енергийна ефективност в жилищните помещения“

Семинарна зала в Палата 4

13:00 ч.  - 14:30 ч.  - Фирмена презентация на Passive House Shop

Тема: „Системни решения за сгради без енергийни загуби“

Конгресен център, зала Пирин

14:00 ч. - 15:00 ч. -  Фирмена презентация на Изомат Интернешънал

Тема: "Системи за хидроизолация на зелени покриви и подземни гаражи"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

15:00 ч. - 16:00 ч.Фирмена презентация на Пасив Хауз Шоп

Тема: "Строителство без енергийни загуби (Част 3): Вентилация и възстановяване/производство на енергия"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

15:00 ч. - 16:30 ч. -  Фирмена презентация на Сика България

Тема: "Хидроизолиране подземни части на сгради и съоръжения“

Конгресен център, зала Пирин

16:00 ч. - 17:00 ч. - Фирмена презентация на Сика България

Тема: "Системи за бани и мокри помещения"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

17:00 ч. - 18:00 ч. – фирмена презентация на ФРИА ХОУМ

Конгресен център, зала Пирин

Образователно-книжна борса

11:0013:00 и 14:00 - представяния на книги

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев";

Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов", Велинград  и

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, Хасково,

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”,

Лесотехнически университет – София (ЛТУ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Семинарна зала в Палата 4

11:00

Представяне на книга 

Ташева, Стела. Дигитални средства и дизайн: теория на композицията. София: Полис,  2022, ISBN:978-954-796-102-9, Рецензенти: доц. д-р. инж. Десислава Ангелова, доц. д-р арх. Мария Давчева 

Сцена в зала 1, ЕКСПОМЕБЕЛ
 

13:00

Представяне на книга 

Raycheva, R., D. Angelova. (2020) Textile Techniques in Furniture Design. Weaving and Knitting in Search of Form and Texture. LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-620-0-56480-1, p.214, Reviewers: Prof. Dr. Marina Cionca; Assoc. Prof. Arch. Valentina Varbanova. 

Сцена в зала 1, ЕКСПОМЕБЕЛ
 

13:30

Представяне на книга 

Райчева, Р. (2014). Архетипи в историческото развитие на мебелите, Авангард Прима, С., 186 стр., ISBN 978-619-160-399-2.  

Сцена в зала 1, ЕКСПОМЕБЕЛ

 

 

1 април, събота

 

10:30 ч. – 12:30 ч.

Дискусия: "Енергийно ефективно обновяване на МЖС (многофамилни жилищни сгради). Задачите на етажната собственост - мисия (не)възможна"

Програма

10:30 Откриване

 

Кратка презентация на тема: "Представяне на насоките за кандидатстване по НПВУ (Национален план за възстановяване и устойчивост)

Цвета Наньова - изпълнителен директор е на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД - БАКК АД

 

Дискусия по проблемите на етажната собственост в областта на енергийно ефективното обновяване

Участници:

д-р Драгомир Цанев - ЕнЕфект; представител на БААИК; представител на КСБ.

Ася Добруджалиева и Минчо Бенов, Хабитат България.

 

Организатор:

"Да обновим България" (Renovate Bulgaria)

 

Семинарна зала в Палата 4

 

13:00 ч. - 14:00 ч. - Фирмена презентация на Сика България

Тема: "Системи за еластично залепване и уплътняване"

Колективен щанд на БАИС, зала 3

14:00 ч. - 15:00 ч.Фирмена презентация и демо на Изомат Интернешънал

Тема: "Декоративни покрития – микроцимент, каменен килим, люспест под" 

Колективен щанд на БАИС, зала 3

Образователно-книжна борса

11:0013:00 и 14:00 - представяния на книги

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев";

Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов", Велинград  и

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, Хасково,

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”,

Лесотехнически университет – София (ЛТУ)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Семинарна зала в Палата 4