Работно време

Работно време за посетители:

29 март - 31 март: 10.00 - 18.00 ч.

1 април: 10.00 - 16.00 ч.