BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION AGENCY (BSMEPA)

Bulgaria
2
B 6

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е основана през 2004 г. и е част от Министерство на икономиката на Република България. ИАНМСП е държавна институция, като основните й функции са насочени към прилагането на политиката на правителството относно малките и средните предприятия (МСП). Агенцията предоставя на българския бизнес информационни и консултантски услуги, организира курсове за обучение и осъществява дейности в подкрепа на повишаването на конкурентоспособността на българските МСП и укрепването на техните международни позиции.

Contact

Features